[metaslider id="42"]

dumbbell Fixed Weight

Read More

dumbbell Adjustable

Read More

dumbbell Selectorizrd

Read More

Spinlock Dumbbells

Spinlock Dumbbells คุณสามารถเลื่อนน้ำหนักไปที่แถบได้เช่นเดียวกับที่คุณจะทำ barbell หลังจากวางแผ่นน้ำหนักไว้คุณจะหมุนล็อคให้แน่นกับแผ่นน้ำหนักที่ล็อคไว้ระหว่างที่จับและลูกล้อ คุณสามารถวางแผ่นน้ำหนักไว้ด้านใดด้านหนึ่งได้ Spinlock Dumbbells จะมีแถบด้านข้างใช้งานง่าย แต่ Spinlocks จะหลวมโดยเฉพาะน้ำหนักที่หนักกว่าเพราะฉะนั้นคุณควรจะขันตัวล็อคให้แน่นที่สุด

คำอธิบายเกี่ยวกับ Spinlock Dumbbells

spinlock-dumbbell
Spinlock Dumbbells ดัมเบลล์ชนิดนี้มีความเรียบง่ายและใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้บางคนยังคงพบว่าการจับอาจจะไม่สะดวกสำหรับน้ำหนักที่มากจึงต้องใช้ถุงมือในการเล่นอุปกรณ์ดัมเบลล์ตัวนี้ ขนาดของบาร์ยังแตกต่างกันไปโดยให้มีขนาดเล็กที่สุดเพียง 3 แผ่นน้ำหนัก 5 กิโลกรัมต่อด้าน ซึ่งหมายความว่าน้ำหนักของดัมเบลล์หนึ่งใบสามารถทำได้สูงสุด 32.5 กิโลกรัม (น้ำหนักแท่งละ 2.5 กิโลกรัม) แถบบางส่วนมีด้ามจับขนาดเล็กเกินไปที่จะใช้แผ่นน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ดัมเบลล์ Spinlock เป็นของที่ดีที่สุดที่สามารถปรับดัมเบลได้ ดัมเบลล์ชนิดนี้ยังมีความทนมากที่สุดกว่าดัมเบลล์แบบปรับอื่นๆ เนื่องจากดัมเบลล์ชนิดนี้ทำจากเหล็ก 100% เพื่อเปลี่ยนน้ำหนักกว่าดัมเบลล์ปรับอื่นๆ