[metaslider id="42"]

dumbbell Fixed Weight

Read More

dumbbell Adjustable

Read More

dumbbell Selectorizrd

Read More

ดัมเบลล์แบบคานเกี่ยว (Adjustable)

ดัมเบลล์แบบคานเกี่ยว
ดัมเบลล์แบบคานเกลียว Adjustable Dumbbells ซึ่ง ดัมเบลล์ Dumbbell ประเภทนี้จะดีตรงที่นักเล่นกล้ามที่ต้องการดัมเบลล์ที่มีน้ำหนักที่หลากหลายการเพิ่มน้ำหนักได้เหมาะกับดัมเบลล์ประเภทนี้อย่างมาก ดัมเบลล์ Dumbbell จะมีราคาที่เพิ่มสูงมากกว่า ดัมเบลล์แบบหล่อเหล็ก บาร์เบลและดัมบ์เบลชนิดนี้ผลิตมาพร้อมกับก้านและห่วงน้ำหนักแยกออกจากกันได้ ผู้เล่นจึงสามารถเปลี่ยนน้ำหนักให้เหมาะสมกับตนเองได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของส่วนต่างๆ ได้หลากหลายและยังเหมาะสมกับท่านั้นๆ อีกด้วย

บทความยอดนิยม