[metaslider id="42"]

dumbbell Fixed Weight

Read More

dumbbell Adjustable

Read More

dumbbell Selectorizrd

Read More

ระเบิดกล้ามแขนด้วยดัมเบลล์ 4 ท่า

1. Curl

4 เซ็ต (15, 12, 8, 8) พัก 60 วินาที

กระจายน้ำหนักลงเส้นเท้าขณะถือดัมเบลล์ เอียงตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย เกร็งต้นแขนไม่ให้ขยับขณะยก รับรู้ถึงการเกร็งไบเซ็ปต์ในแต่ละครั้งในการยก เมื่อยกครบเซ็ตแรก พักแล้วค่อยๆ เพิ่มน้ำหนักเข้าไปในทุกเซ็ต

2. Drag Curl

4 เซ็ต (12-15) พัก 60 วินาที

ยืนคล้ายกับท่าแรก ขยับหัวไหล่ไปด้านหลังเล็กน้อย เกร็งหัวไหล่งอข้อศอกเวลายก เวลายกดัมเบลล์จะสัมผัสกับบริเวณหน้าลำตัว

3. Hammer Curl

4 เซ็ต (15-20) พัก 60 วินาที

ยืนเหมือนท่า Curl แต่วางข้อมือเหมือนจับค้อน

4. Cheat Curl

3 เซ็ต (12-15) พัก 60 วินาที

เลือกน้ำหนักมากที่สุดที่คุณสามารถ Curl ได้ ใช้โมเมนตัมจากเอวในการยกดัมเบลล์ขึ้นมา (เรียกง่ายๆ ว่าเอนหลังช่วยนั่นแหละ!) ระวังอย่าค้างนานเหมือนพวกท่า lift ทำเป็นจังหวะ ทำจนกว่าจะหมดแรงนับเป็น 1 เซ็ต

วิธีใช้ดัมเบลล์ ควรใส่ใจวิธีการมากกว่าจำนวนครั้ง

วิธีการใช้ดัมเบลล์ ในการออกกำลังกายควรตั้งใจและใส่ใจกับวิธีการเล่นให้มากกว่าจำนวนครั้ง เพราะในการทำท่าบริหารเพื่อให้การออกกำลังของคุณเป็นไปอย่างปลอดภัยและเพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อกล้ามเนื้อของคุณ ให้คุณใส่ใจและค่อยๆ ทำท่าบริหารอย่างถูกวิธี ไม่ใช่รีบทำเพียงเพื่อให้ครบจำนวนครั้งของการบริหาร

วิธีออกกำลังกายด้วยดัมเบลล์

ทั้งนี้เพราะน้ำหนักของดัมเบลก่อให้เกิดการตึงของกล้ามเนื้อ จึงต้องการการรักษาระดับของการทำท่าบริหารที่มั่นคงและการออกแรงต้านของกล้ามเนื้อที่เพียงพอ การเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และถูกวิธีจึงจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการทำท่าบริหารและจดจ่อไปที่กล้ามเนื้อส่วนที่คุณต้องการได้

วิธีออกกำลังกายด้วย Dumbbell

  1. การทำท่าบริหารอย่างช้าๆ ยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารร่างกายได้ดีกว่า เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนที่บริหารอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง สามารถรองรับน้ำหนักในขณะทำท่าบริหารและบริหารร่างกายได้นานขึ้น
  2. ในขณะทำท่าบริหารให้ระวังอย่าใช้อวัยวะส่วนอื่นมาทุ่นแรงกล้ามเนื้อส่วนที่คุณต้องการบริหาร
    • ตัวอย่างเช่น
    • หากคุณตั้งใจที่จะบริหารกล้ามเนื้อแขนในท่า bicep curl ก็ให้แน่ใจว่าคุณใช้กล้ามเนื้อแขนในการออกแรงยก และอยู่ในท่าทางที่ถูกต้อง ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อหลังช่วยออกแรง