dumbbell Fixed Weight

Read More

dumbbell Adjustable

Read More

dumbbell Selectorizrd

Read More

Dumbbell Side Plank with Rotation

ทำอย่างไร

  1. ทำซ้ำการเคลื่อนไหวทางด้านขวา
  2. คว้าดัมเบลล์ด้วยมือซ้าย
  3. ตักดัมเบลล์ไว้ใต้เนื้อตัวแล้วหมุนแขนซ้ายและดัมเบลไปที่เพดาน
  4. หยุดชั่วคราวประมาณ 1-2 วินาทีแล้วเลี้ยวตรงไปอีกครั้ง

Dumbbell Side Plank with Rotation

เคล็ดลับสำหรับผู้ฝึกอบรม:

ผู้เริ่มต้นควรทำเช่นนี้โดยไม่มีน้ำหนัก ผู้ฝึกที่เป็นขั้นกลางถึงขั้นสูงควรใช้ดัมเบลล์ขนาด 10 ถึง 15 ปอนด์ ทำ 2 ชุด 10 reps ในแต่ละด้าน

ดัมเบลล์แบบปรับน้ำหนัก (Selectorizrd dumbbells)

ดัมเบลล์แบบปรับน้ำหนัก

ดัมเบลล์แบบปรับน้ำหนัก บาร์เบลและดัมบ์เบลชนิดนี้เป็นตัวเลือกสำหรับนักเพาะกายหรือผู้อยากจะเล่นเวทเทรนนิ่งแบบจริงจัง เพราะสามารถปรับน้ำหนักได้อย่างละเอียดในแต่ละข้าง โดยจะมีราคาสูงกว่า 2 แบบแรกอยู่พอสมควร แต่ข้อดีคือ มีระบบเซฟตี้ที่ช่วยป้องกันการลูกเหล็กหลุดออกจากก้านได้ สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายด้วยบาร์เบลและดัมบ์เบล คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยคุณสามารถเลือกน้ำหนักและชนิดของบาร์เบลและ ดัมเบลล์ ได้เหมาะสมกับการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น และสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้งานควรระมัดระวังในระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้ก็คือ ไม่ควรเลือกใช้น้ำหนักที่มากจนเกินกว่าร่างกายจะรับไหว เพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บและไม่สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ ดังนั้น ควรใช้อุปกรณ์อย่างมีสติและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกจะดีที่สุด

วิธีใช้ดัมเบลล์ ควรใส่ใจวิธีการมากกว่าจำนวนครั้ง

วิธีการใช้ดัมเบลล์ ในการออกกำลังกายควรตั้งใจและใส่ใจกับวิธีการเล่นให้มากกว่าจำนวนครั้ง เพราะในการทำท่าบริหารเพื่อให้การออกกำลังของคุณเป็นไปอย่างปลอดภัยและเพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อกล้ามเนื้อของคุณ ให้คุณใส่ใจและค่อยๆ ทำท่าบริหารอย่างถูกวิธี ไม่ใช่รีบทำเพียงเพื่อให้ครบจำนวนครั้งของการบริหาร

วิธีออกกำลังกายด้วยดัมเบลล์

ทั้งนี้เพราะน้ำหนักของดัมเบลก่อให้เกิดการตึงของกล้ามเนื้อ จึงต้องการการรักษาระดับของการทำท่าบริหารที่มั่นคงและการออกแรงต้านของกล้ามเนื้อที่เพียงพอ การเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และถูกวิธีจึงจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการทำท่าบริหารและจดจ่อไปที่กล้ามเนื้อส่วนที่คุณต้องการได้

วิธีออกกำลังกายด้วย Dumbbell

  1. การทำท่าบริหารอย่างช้าๆ ยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารร่างกายได้ดีกว่า เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนที่บริหารอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง สามารถรองรับน้ำหนักในขณะทำท่าบริหารและบริหารร่างกายได้นานขึ้น
  2. ในขณะทำท่าบริหารให้ระวังอย่าใช้อวัยวะส่วนอื่นมาทุ่นแรงกล้ามเนื้อส่วนที่คุณต้องการบริหาร
    • ตัวอย่างเช่น
    • หากคุณตั้งใจที่จะบริหารกล้ามเนื้อแขนในท่า bicep curl ก็ให้แน่ใจว่าคุณใช้กล้ามเนื้อแขนในการออกแรงยก และอยู่ในท่าทางที่ถูกต้อง ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อหลังช่วยออกแรง