[metaslider id="42"]

dumbbell Fixed Weight

Read More

dumbbell Adjustable

Read More

dumbbell Selectorizrd

Read More

สร้างกล้ามทั้งร่างด้วยดัมเบล

ดัมเบล ถือเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ได้รับความนิยม และมีให้เลือก น้ำหนัก ที่หลากหลายเหมาะ ทั่งผู้หญิง หรือ ผู้ชาย วันนี้เรามาดูวิธี ออกกำลังกายให้มีกล้ามเนื้อทั่งร่างกาย ด้วยดัมเบลกันดีกว่า

ทำตามโปรแกรมนี้อาทิตย์ละ 2-3 วัน และขอให้มั่นใจว่าการยกเหล็กแต่ละครั้งของคุณออกท่าทางได้ถูกต้องและเข้มข้น เล่นให้จบเป็นท่าๆ ไปจนครบ 8 ท่า

Floor Press – 10 ครั้ง – 3 เซ็ต – พักให้น้อยที่สุดเท่าทีจะพักได้

Bentover Dumbbell Row – 15 ครั้ง – 3 เซ็ต – พักให้น้อยที่สุดเท่าทีจะพักได้

Weighted Situp – 5 ครั้ง – 2 เซ็ต – พักให้น้อยที่สุดเท่าทีจะพักได้

Renegade Row – ข้างละ 10 ครั้ง – 3 เซ็ต – พักให้น้อยที่สุดเท่าทีจะพักได้

Goblet Squat – 15 ครั้ง – 3 เซ็ต – พักให้น้อยที่สุดเท่าทีจะพักได้

One-Arm Overhead Press – ข้างละ 15 ครั้ง – 3 เซ็ต – พักให้น้อยที่สุดเท่าทีจะพักได้

Single Leg Romananian Deadlift – ข้างละ 8 ครั้ง – 3 เซ็ต – พักให้น้อยที่สุดเท่าทีจะพักได้

One -Arm Swing – ข้างละ 15-20 ครั้ง – 3 เซ็ต – พักให้น้อยที่สุดเท่าทีจะพักได้

บทความยอดนิยม