[metaslider id="42"]

dumbbell Fixed Weight

Read More

dumbbell Adjustable

Read More

dumbbell Selectorizrd

Read More

“อายุ” ไม่เป็นอุปสรรคในการออกกำลังกาย

 การให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายนั้น จะต้องเริ่มด้วยการให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงผลดีและผลเสียของการออกกำลังกายก่อน เพราะถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้ดีถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย แต่ก็ใช่ว่าทุกคนที่จะมีแรงฮึดมากพอให้ลุกขึ้นมาใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายจนเป็นนิสัย โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มักจะอ้างเหตุผลมากมายที่ทำให้ออกกำลังกายไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินไม่ถนัด เหนื่อย ข้อติด มีโรคประจำตัว เวียนศีรษะ ปวดขาปวดเข่า หรือข้อจำกัดต่างๆ นานา แต่เชื่อหรือไม่ว่าปัญหาสุขภาพที่บั่นทอนความสุขในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านั้น อาจบรรเทาหรือทำให้ดีขึ้นได้ ด้วยการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

ลบล้างความเข้าใจที่ผิดๆ

              คนส่วนใหญ่ก็มักเลือกที่จะหยุด หรือลดการออกกำลังกายลงเมื่ออายุมากขึ้น ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์พร้อมเหมือนเมื่อก่อน แต่กับบางคนยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ หรือยิ่งร่างกายเสื่อมถอยลงเท่าไหร่ การออกกำลังกายก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นเท่านั้น
                การออกกำลังกายไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นสำหรับทุกคนที่อยากมีสุขภาพดี ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยสูงอายุ เพราะการออกกำลังจะช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ช่วยเรื่องการทรงตัว เพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและปอด รวมทั้งผู้ป่วยโรคเบาหวานและไขมันสูงก็จะได้ประโยชน์โดยตรงเรื่องการเผาผลาญ หากเน้นออกกำลังกายแบบแอโรบิค เป็นต้น

อย่าให้ “อายุ” เป็นอุปสรรคของการมีสุขภาพดี

               ไม่มีใครแก่เกินไปสำหรับเรื่องนี้ เพียงแต่เลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยของคุณเท่านั้น เพียงใช้เวลาว่างเล็กๆ น้อยที่มีอยู่มาออกกำลังกาย เช่น อาจไปเดินตามสวนสาธารณะ หรือเพิ่มการเดินขึ้นลงบันไดในแต่ละวัน หรืออาจจะใช้เวลาไปกับการเล่นกับสัตว์เลี้ยง หรือการทำงานบ้าน ก็ถือเป็นการเริ่มต้นการออกกำลังกายที่ดี ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน
                คุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวัย หากเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้ แม้สังขารจะร่วงโรยไปตามวัย แต่สิ่งที่สำคัญกว่าที่เราควรรักษาไว้ก็คือ จิตใจที่ยังคงมุ่งมั่นและกระตือรือร้นอยู่เสมอ อย่าให้อายุที่เพิ่มมากขึ้นมาเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกาย

บทความยอดนิยม