[metaslider id="42"]

dumbbell Fixed Weight

Read More

dumbbell Adjustable

Read More

dumbbell Selectorizrd

Read More

10 ท่า ลดเอว ลดพุง สร้างกล้ามท้อง ลดเร็ว ได้ผลจริง!

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 1

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 1

1.1 นอนตะแคง แขนซ้ายตั้งศอก มือขวาเท้าเอวไว้ วางสะโพกซ้ายและต้นขาซ้ายแนบพื้น
1.2 เกร็งหน้าท้อง ยกสะโพกและต้นขาขึ้นจากพื้น ให้ลำตัวตั้งตรง
1.3 ทำข้างละ 15-20 ครั้ง

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 2

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 2

2.1 นอนหงาย ยกขาทั้งสองข้างขึ้น งอเข่า ทำมุม 90 องศา ยกลำตัวด้านบนขึ้น และเหยียดแขนออกไปด้านหน้า
2.2 เหยียดขาขวาตรงออกไปด้านหน้า
2.3 จากนั้นสลับเป็นขาซ้าย เหยียดออกไปด้านหน้า
ทำซ้ำ 15-20 ครั้ง

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 3

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 3

3.1 นอนหงาย ยกขาทั้งสองข้างขึ้น งอเข่า ทำมุม 90 องศา ยกต้นคอและศีรษะขึ้น แขนทั้งสองวางไว้ด้านหลังศีรษะ
3.2 บิดลำตัวด้านบนไปทางซ้าย ให้ศอกขวาแตะเข่าซ้าย พร้อมๆ กับเหยียดขาขวาออกไป
3.3 จากนั้นสลับ บิดลำตัวด้านบนไปทางขวา ให้ศอกซ้ายแตะเข่าขวา พร้อมๆ กับเหยียดขาซ้ายออกไป
ทำซ้ำ 15-20 ครั้ง

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 4

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 4

4.1 ยกลำตัวและขาขึ้นให้เป็นรูปตัว V งอเข่าให้ขาขนานกับพื้น ประสานมือทั้งสองข้างชี้ไปด้านหน้า
4.2 จากนั้นบิดลำตัวไปด้านขวาและทิ่มมือลงด้านขวา
4.3 จากนั้นสลับ บิดลำตัวไปด้านซ้ายและทิ่มมือลงด้านซ้าย
ทำซ้ำ 15-20 ครั้ง

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 5

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 5

5.1 นอนหงาย เหยียดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ แขนซ้ายวางข้างลำตัว พร้อมกับชันเข่าขวาขึ้น
5.2 ยกลำตัวและขาซ้ายขึ้น ใช้มือขวาแตะปลายเท้าซ้าย
5.3 จากนั้นสลับข้าง เหยียดแขนซ้ายขึ้นเหนือศีรษะ แขนขวาวางข้างลำตัว พร้อมกับชันเข่าซ้ายขึ้น
5.4 ยกลำตัวและขาขวาขึ้น ใช้มือซ้ายแตะปลายเท้าขวา
ทำซ้ำ 15-20 ครั้ง

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 6

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 6

6.1 นอนหงาย ตั้งเข่า เหยียดแขนขึ้น
6.2 ยกขาซ้ายขึ้น พร้อมบิดตัว วาดมือขวาแตะปลายเท้าซ้าย จากนั้นสลับข้าง
ทำซ้ำ 15-20 ครั้ง

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 7

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 7

7.1 ยกลำตัวและขาขึ้นให้เป็นรูปตัว V งอเข่าเล็กน้อย มือสองข้างเท้ากับพื้น
7.2 เอนหลังลงเล็กน้อย พร้อมเหยียดขาทั้งสองข้างออกไปด้านหน้า
ทำซ้ำ 15-20 ครั้ง

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 8

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 8

8.1 นอนหงาย ชันเข่าขึ้น มือทั้งสองข้างวางไว้ด้านหลังศีรษะ
8.2 เกร็งหน้าท้อง ยกลำตัวด้านบนขึ้นเล็กน้อย
ทำซ้ำ 15-20 ครั้ง

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 9

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 9

9.1 นอนหงาย ขาเหยียดตรง มือทั้งสองข้างเหยียดขึ้นเหนือศีรษะ
9.2 ยกลำตัวและขาขึ้นเป็นรูปตัว V พร้อมกับเหยียดแขนตรงไปด้านหน้า
ทำซ้ำ 15-20 ครั้ง

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 10

ท่าลดเอว ลดพุง ท่าที่ 10

10.1 นอนคว่ำ ตั้งศอกลงกับพื้น เกร็งลำตัวให้ตรง

บทความยอดนิยม